Oriëntatierit, 7 juli 2016

Foto's door: Jette Reitsma