Algemene Ledenvergadering van de VEM

maandag 6 februari 2012
om 20:15 uur
in de foyer

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 6 februari 2012 om 20:15 uur in de foyer van de Eindhovense Manege. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 7 februari 2011
  - notulen 7 feb 2011
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarafrekening 2011
 6. Kascommissie
 7. Begroting 2012
 8. Contributie
 9. Chambrière
 10. Activiteitencommissie
 11. SHEE
 12. Statutenwijziging
  - huidige statuten
  - voorstel nieuwe statuten
 13. Bestuursmededeling
 14. Bestuurssamenstelling
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Agendapunt 12 betreft een statutenwijziging die ons is opgelegd door de KNHS. Het voorstel voor de nieuwe statuten is hier beschikbaar en ligt ook ter inzage aan de bar van de Eindhovense Manege. Voor een statutenwijziging dient minimaal 2/3 van het aantal leden aanwezig te zijn, anders dient een tweede vergadering plaats te vinden. In de tweede vergadering dient dan 2/3 van het aantal aanwezige leden de wijziging goed te keuren.

Omdat wij niet verwachten dat bij de eerste Algemene Ledenvergadering voldoende leden aanwezig zijn, nodigen wij u bij deze alvast uit voor een tweede Algemene Ledenvergadering die aansluitend op dezelfde avond zal plaatsvinden met de volgende agenda:

 1. Opening
 2. Statutenwijziging
  - huidige statuten
  - voorstel nieuwe statuten
 3. Sluiting

Wij hopen dat u voornemens bent om op 6 februari aanstaande te verschijnen op deze belangrijke vergaderingen.

Met vriendelijke groet,
Brigitte Dijstelbloem
Secretaris VEM