Algemene Ledenvergadering van de VEM

maandag 2 maart 2015
om 20:15 uur
in de foyer

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VEM die zal worden gehouden op maandag 2 maart 2015 om 20:15 uur in de foyer van de Eindhovense Manege.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 27 januari 2014
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarafrekening 2014
 6. Kascommissie
 7. Begroting 2015
 8. Contributie
 9. Chambrière
 10. Activiteitencommissie
 11. SHEE
 12. Bestuursmededelingen
 13. Bestuurssamenstelling
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De volgende stukken kunt u alvast hier bekijken:
- notulen ALV 27 januari 2014
- jaarafrekening 2014 en begroting 2015

Wij hopen dat u voornemens bent om op 2 maart aanstaande aanwezig te zijn op deze vergadering.

Met vriendelijke groet,
Brigitte Dijstelbloem
Secretaris VEM