Algemene Ledenvergadering van de VEM

maandag 20 februari 2017
om 20:15 uur
in de foyer

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VEM die zal worden gehouden op maandag 20 februari 2017 om 20:15 uur in de foyer van de Eindhovense Manege.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 29 februari 2016
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarafrekening 2016
 6. Kascommissie
 7. Begroting 2017
 8. Contributie
 9. Chambrière
 10. Activiteitencommissie
 11. SHEE
 12. Bestuursmededelingen
 13. Bestuurssamenstelling
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De volgende stukken kunt u alvast hier bekijken:
- notulen ALV 29 februari 2016
- jaarafrekening 2016 & begroting 2017

Wij hopen dat u voornemens bent om op 20 februari aanstaande aanwezig te zijn op deze vergadering.

Met vriendelijke groet,
Brigitte Dijstelbloem
Secretaris VEM