Algemene Ledenvergadering van de VEM

maandag 26 februari 2018
om 20:15 uur
in de foyer

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VEM die zal worden gehouden op maandag 26 februari 2018 om 20:15 uur in de foyer van de Eindhovense Manege.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 20 februari 2017
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarafrekening 2017
 6. Kascommissie
 7. Begroting 2018
 8. Contributie
 9. Chambrière
 10. Activiteitencommissie
 11. SHEE
 12. Bestuursmededelingen
 13. Bestuurssamenstelling
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De volgende stukken kunt u alvast hier bekijken:
- notulen ALV 20 februari 2017
- jaarafrekening 2017 en begroting 2018

Wij hopen dat u voornemens bent om op 26 februari aanstaande aanwezig te zijn op deze vergadering.