Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VEM

maandag 26 november 2018
om 20:15 uur
in de foyer

Graag willen wij je uitnodigen voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VEM die zal worden gehouden op maandag 26 november 2018 om 20:15 uur in de foyer van de Eindhovense Manege.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 26-02-2018
 4. Toekomst
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Voor de duidelijkheid:

 • Alleen VEM leden zijn welkom
 • Jeugdleden hebben geen stemrecht
 • Wij brengen ons voorstel om een financiële bijdrage aan de toekomst van de manege te leveren ter stemming
 • Momenteel vindt de selectie van een nieuwe huurder plaats; deze wordt dus nog niet gepresenteerd
 • We informeren jullie over de overgangsperiode

De vereniging (VEM), stichting (SEM) en Judith zijn gezamenlijk op de hoofdlijnen tot een oplossing gekomen waar wij allemaal vertrouwen in hebben!

Tijdens deze ledenvergadering zullen wij ons plan presenteren voor de toekomst van de Eindhovense Manege. Tevens zullen wij dan akkoord vragen aan de leden van de VEM voor het uitvoeren van dit plan. Als de ledenvergadering akkoord gaat, beginnen we met de gesprekken met de verschillende kandidaten om het manegebedrijf te gaan exploiteren.

Er komt een overgangsperiode van 1 januari tot de nieuwe huurder het overneemt. In die periode komen er ook nieuwe aanspreekpunten. Na de ledenvergadering zullen we dit met iedereen communiceren. Judith stopt dus per 1 januari, maar de manege gaat door. Tot de nieuwe huurder kan starten, zullen we allemaal ons steentje bij moeten dragen om de manege op een fijne en verantwoorde manier voort te zetten.

Heb je hierover in de periode vóór de ledenvergadering vragen, dan kun je je wenden tot:
Femke Hoffman (femke@eindhovensemanege.nl, 06-50260764) of
Ben Laauwen (ben@eindhovensemanege.nl, 06-54975626).

Wij hopen je op 26 november aanstaande te zien!