Algemene Ledenvergadering van de VEM

maandag 25 maart 2019
om 20:15 uur
in de foyer

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VEM die zal worden gehouden op maandag 25 maart 2019 om 20:15 uur in de foyer van de Eindhovense Manege.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 26 november 2018
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarafrekening 2018
 6. Kascommissie
 7. Toekomst
 8. Begroting 2019
 9. Contributie
 10. Chambrière
 11. Activiteitencommissie
 12. SHEE
 13. Bestuursmededelingen
 14. Bestuurssamenstelling
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

De volgende stukken kunt u alvast hier bekijken:
- Notulen Algemene Ledenvergadering 20 februari 2017
- Notulen Buitengewone Ledenavergadering 26 november 2018
- Jaarafrekening 2018 en begroting 2019

Wij hopen dat u voornemens bent om op 25 maart aanstaande aanwezig te zijn op deze vergadering.