Buitengewone Ledenvergadering van de VEM

maandag 13 mei 2019
om 20:15 uur
in de foyer

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en hebben wij elkaar al meerdere malen tijdens een (B)ALV gezien en gesproken. Wij zijn erg blij en enthousiast te melden dat Henk van de Pol sinds 1 mei het manegebedrijf voortzet.

Om tot bovenstaande oplossing te komen,  zijn er afspraken gemaakt waar wij jullie graag deelgenoot van willen maken. Om deze reden willen wij nogmaals een beroep op jullie doen en jullie uitnodigen voor een (B)ALV. Deze vindt plaats op 13 mei aanstaande in de foyer van de Eindhovense Manege om 20.15 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen 25 maart 2019
  4. Wijziging overeenkomst VEM-SEM
  5. Nieuwe stichting Behoud Eindhovense Manege
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De volgende stukken kunt u alvast hier bekijken:
- Notulen Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019

Wij hopen dat u voornemens bent om op 13 mei aanstaande aanwezig te zijn op deze vergadering.