Algemene Ledenvergadering van de VEM

maandag 17 februari 2020
om 20:00 uur
in de foyer

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VEM die zal worden gehouden op maandag 17 februari 2020 om 20:00 uur in de foyer van de Eindhovense Manege.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 13 mei 2019
 4. Jaarverslag
 5. Jaarafrekening 2019
 6. Kascommissie
 7. Begroting 2020
 8. Contributie
 9. Chambrière
 10. Activiteitencommissie
 11. SHEE
 12. Bestuursmededelingen
 13. Bestuurssamenstelling
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De volgende stukken kunt u alvast hier bekijken:
- Notulen Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019
- Notulen Buitengewone Ledenavergadering 13 mei 2019
- Jaarafrekening 2019 en begroting 2020

Wij hopen dat u voornemens bent om op 17 februari aanstaande aanwezig te zijn op deze vergadering.