VEM commissies

Activiteiten commissie

De activiteitencommissie ondersteunt het bestuur met het organiseren en uitvoeren van de activiteiten van de vereniging op de manege.

Voornamelijk worden er fysieke taken verricht zoals het helpen bij wedstrijden, maar er wordt ook geprobeerd om alles zo origineel mogelijk te maken.

Natuurlijk zijn andere VEM-leden ook altijd welkom om te komen helpen bij wedstrijden!

 

De leden van de activiteitencommissie zijn:
 

 

Redactie Chambrière

Helaas zijn we eind 2022 gestopt met ons papieren clubblad. We gaan voortaan communiceren via nieuwsbrieven, emails en social media.
Het redactieteam van de Chambrière zorgde er jarenlang voor dat ons clubblad regelmatig bij alle VEM-leden in de bus viel. De laatste redactie bestond uit:

Website

Annette en Eelco Born hebben de vormgeving en indeling voor de oorspronkelijk website gemaakt.

In februari 2012 is de vormgeving van de website geheel herzien. Je kunt de oude website nog bekijken op http://oud.eindhovensemanege.nl.
Het beheer van de site is in handen van Ben Laauwen.
De fotografie wordt door verschillende leden gedaan.

Ideëen en input van leden zijn altijd welkom, want wij willen graag dat het een actuele en informatieve site blijft.
Dus stuur gewoon eens een mailtje naar: webmaster@eindhovensemanege.nl

 

Kascommissie

Voor de controle van de financiën over 2023 zitten de volgende personen in de kascommissie:

 

CAP

Naast het rijden ‘onder de man’, werd er vroeger op de manege ook met aanspanningen gereden. De VEM had hiervoor een aparte club binnen de vereniging; de ‘Club Aangespannen Paarden’ (CAP). De CAP is opgericht op 1e kerstdag 1978. Momenteel is de CAP niet meer actief.

 

SHEE

De Vereniging Eindovense Manege (VEM) heeft uit praktische overwegingen de organisatie van de KNHS wedstrijden ondergebracht bij een speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Horse Events Eindhoven (SHEE).

Het bestuur van de SHEE bestaat uit:

Voor de KNHS-wedstrijden kunnen we altijd veel helpers gebruiken! Wil je meehelpen, meld dit dan bij Jalaine Kloppers.